CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 82/KH-UBND

Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

23/09/2022

23/9/2022

GM số 37/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 9 năm 2022

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 145/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 144/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

20/09/2022

20/9/2022

GM số 35/GM-UBND

Tập huấn kỹ năng số cho Tổ cộng nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

GM số 36/GM-UBND

V/v giải quyết hồ sơ đất đai của bộ ông Bế Văn Tuần, cư trú tại làng Nam Cao, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022

KH SỐ 93/KH - UBND


Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

17/09/2022

17/9/2022

KH SỐ 81/KH-UBND

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giáo thông gắn với phòng, chống tội phạm tại cơ sở

15/09/2022

15/9/2022

BC Số 142/BC-UBND

Về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp tạm trú, tạm vắng trong tháng 9 năm 2022 trên địa bàn xã

15/09/2022

15/9/2022

BC Số 141/BC-UBND

Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông Quý III năm 2022

15/09/2022

15/9/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|