CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

GM SỐ 01/GM-UBND

Dự lễ khai mạc liên hoan Cồng chiêng lần thứ III xã Tơ Tung mừng Đảng, mừng Xuân Qúy Mão năm 2023

18/01/2023

18/01/2023

KH SỐ 01/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)” năm 2023

16/01/2023

16/01/2023

KH SỐ 23/KH-UBND

Thực hiện Công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2023

16/01/2023

16/01/2023

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân xã

15/01/2023

15/01/2023

GM SỐ 03/GM-UBND

Dự hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 

13/01/2023

13/01/2023

KH SỐ 19/KH - UBND

Tổ chức tổng dọn vệ sinh, môi trường đón Tết nguyên đán năm 2023
 

11/01/2023

11/01/2023

QĐ SỐ 08/QĐ-UBND

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2023

11/01/2023

11/01/2023

KH SỐ 17/KH - UBND

Tuần tra, bảo vệ rừng trong thời gian trước, trong và sau tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tung

11/01/2023

11/01/2023

GM số 02/GM-UBND

Dự họp triển khai tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
 

11/01/2023

11/01/2023

KH SỐ 16/KH-UBND

Tuyển dụng công chức xã Tơ Tung năm 2023
 

10/01/2023

10/01/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|