CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 105/QĐ - UBND

Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ trọng tài, giải bóng chuyền nam mở rộng chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao đông 01/05/2023

10/04/2023

10/4/2023

CV SỐ 29/UBND-KT

Về việc đăng ký thực hiện mô hình thí điểm làng nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất
 

10/04/2023

10/4/2023

CV SỐ 28/CV-UBND

V/v lấy ý kiến tham gia Kế hoạch tổ chức Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2023

06/04/2023

06/4/2023

QĐ SỐ 103/QĐ - UBND

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trụ sở làm việc UBND xã Tơ Tung Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Công an cũ thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể xã

04/04/2023

04/04/2023

KH SỐ 70/KH - UBND

Gói thầu: Trụ sở làm việc UBND xã Tơ Tung
Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Công an cũ thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, sửa chữa nhà làm việc các đoàn thể xã

04/04/2023

04/4/2023

KH SỐ 13/KH - UBND

Tổ chức giai bong chuyên Nam mơ rộng chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giai phong Miên Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/05/2023

04/04/2023

04/04/2023

QĐ SỐ 102/QĐ - UBND

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đường nội làng Kuk Tung Hạng mục: Sửa chữa hệ thống thoát nước

28/03/2023

28/3/2023

BC SỐ 47/BC - UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2023

28/03/2023

28/3/2023

QĐ SỐ 101/QĐ - UBND

Về việc công bố lai Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

28/03/2023

28/03/2023

QĐ SỐ 100/QĐ - UBND

Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND xã Tơ Tung
 

28/03/2023

28/3/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|