CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 90a/KH - UBND


Tổ chức Lê kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982- 20/11/2022)

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 177/QĐ-UBND


Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã Tơ Tung

31/10/2022

31/10/2022

BC SỐ 167/BC - UBND


Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

BC SỐ 369/BC - UBND


Về việc thẩm định lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

GM số 41/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 10 năm 2022

25/10/2022

25/10/2022

BC Số 160/TB-UBND


Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

24/10/2022

24/10/2022

KH SỐ 86/KH-UBND

Tống rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Tơ Tung
 

22/10/2022

22/10/2022

CV SỐ 80/CV-UBND

Về việc đanh gia, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, làng và chính quyền cơ sơ năm 2022

 

19/10/2022

19/10/2022

BC Số 202/BC-BCĐ

Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2022
 

19/10/2022

19/10/2022

TT Số 76/Ttr-UBND


Về việc xin thống nhất nhân sự Câu lạc bộ cồng chiềng nữ làng Leng, xã Tơ Tung, Kbang, tỉnh Gia Lai

17/10/2022

17/10/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|