CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 76/KH-UBND

Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn xã Tơ Tung đến năm 2030
 

13/10/2022

13/10/2022

GM số 40/GM-UBND

Họp thống nhất kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2022

12/10/2022

12/10/2022

KH SỐ 01/KH-ĐGS

Giám sát "Tình hình thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn xã từ năm 2019 đến năm 2021"
 

04/10/2022

04/10/2022

GM số 20/GM-HĐND

Dự Hội nghị giao ban lần thứ Nhất năm 2022

03/10/2022

03/10/2022

QĐ SỐ 170/QĐ-UBND


Phê chuân phụ cấp hằng tháng đối với người hoat đông không chuyên trách ở làng làm Bí thư chi bô, kiêm Trưởng làng

03/10/2022

03/10/2022

TB Số 57/TB-UBND

Nội dung kết luận của đồng chí Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp Thành viên UBND xã tháng 9 năm 2022

29/09/2022

29/9/2022

CV SỐ 70/UBND-KT

Về việc rà soát tổng hợp diện tích cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra

29/09/2022

29/9/2022

KH SỐ 83/KH-UBND

Khắc phục các hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tơ Tung năm 2022

28/09/2022

28/9/2022

CV SỐ 69/CV-UBND

Về việc đề nghị tham gia góp ý các văn bản dự thảo về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kbang.

28/09/2022

28/9/2022

TT Số 71/TTr-UBND

Về việc xin thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Tơ Tung huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến năm 2032

28/09/2022

28/9/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|