CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 29/BC-HĐND

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 

28/09/2022

28/9/2022

QĐ SỐ 82/QĐ-UBND

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã Tơ Tung

27/09/2022

27/9/2022

BC Số 148/BC-UBND

Nhu cầu sử dụng bê tông năm 2022, diện kiến đến năm 2025 và năm 2030

23/09/2022

23/9/2022

BC Số 147/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
 

23/09/2022

23/9/2022

BC Số 149/BC-UBND

Kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/09/2022

23/9/2022

KH SỐ 82/KH-UBND

Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

23/09/2022

23/9/2022

GM số 37/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 9 năm 2022

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 145/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BVHTTDL

21/09/2022

21/9/2022

BC Số 144/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

20/09/2022

20/9/2022

GM số 35/GM-UBND

Tập huấn kỹ năng số cho Tổ cộng nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

19/09/2022

19/9/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|