CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 72/KH-UBND

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

18/07/2022

18/7/2022

KH SỐ 73/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) năm 2022

18/07/2022

18/7/2022

KH SỐ 05/KH-BCĐ

Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

16/07/2022

16/7/2022

KH SỐ 04/KH-BCĐ

Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn xã Tơ Tung

15/07/2022

15/7/2022

KH SỐ 03/KH-BCĐ

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

15/07/2022

15/7/2022

QĐ SỐ 61/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của xã Tơ Tung

15/07/2022

15/7/2022

QĐ SỐ 60/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)"

13/07/2022

13/7/2022

QĐ SỐ 58/QĐ-UBND

Về việc thành lập tổ công tác thu nhập thông tin cung lao động trên địa bàn xã Tơ Tung

12/07/2022

12/07/2022

CV SỐ 48/UBND-KT

Về việc đăng ký sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại Hội trợ nông sản ngày hội du lịch Kbang năm 2022

06/07/2022

06/7/2022

GM số 27/GM-UBND

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 498 " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)"

06/07/2022

06/07/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|