CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 15/KH - UBND

Triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Tơ Tun
 

05/01/2023

05/01/2023

QĐ SỐ 02/QĐ-UBND

Thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc liên hoan Cồng chiêng lần thứ III xã Tơ Tung mưng Đang, mưng xuân Qúy Mão năm 2023
 

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 09/KH-UBND

Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 12/KH-UBND

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 03/KH - UBND

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 05/KH - UBND

Triển khai công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn xã năm 2023
 

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 06/KH-UBND

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023

05/01/2023

05/01/2023

KH SỐ 01/KH - BCĐ


Về viêc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023
 

04/01/2023

04/01/2023

KH SỐ 02/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

04/01/2023

004/1/2023

GM số 01/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 12/2022 (mở rộng); Tổng kết công tác của UBND xã năm 2022; triển khai, kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

04/01/2023

04/1/2023


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|