CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 33/QĐ - UBND

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung năm 202

09/05/2023

09/5/2023

QĐ SỐ 33/QĐ - UBND

Về việc ban hành Danh mục hồ sơ, tài liệu của Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung năm 202

09/05/2023

09/5/2023

KH SỐ 75/KH - UBND

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2023

09/05/2023

09/5/2023

KH SỐ 76/KH - UBND

Thực hiên muc tiêu, chi tiêu phat triên thanh niên xã Tơ Tung giai đoạn 2021 - 203


 

09/05/2023

09/5/2023

KH SỐ 77/KH - UBND

Triển khai số hóa sổ hộ tịch trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Tơ Tung

09/05/2023

09/5/2023

BC SỐ 62/BC - UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023

 

04/05/2023

04/05/2023

QĐ SỐ 32/QĐ - UBND

Ban hành Quy chế công tác văn thư – lưu trữ trên địa bàn xã Tơ Tung

04/05/2023

04/5/2023

GM SỐ 16/GM-UBND

Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 4 năm 2023
 

24/04/2023

24/4/2023

GM SỐ 15/GM-UBND

Tập huấn triển khai công tác nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức xã

24/04/2023

24/4/2023

BC SỐ 41/BC-HĐND

Tình hình, kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã quí I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

21/04/2023

21/4/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|