CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 106/UBND - VX

Danh sách đăng ký đại biểu tham dự tập huấn Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin thuộcTiểu dự án 2 - Dự án 10 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

 

19/09/2023

19/9/2023

KH SỐ 105/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023

19/09/2023

19/9/2023

BC SỐ 135/BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm 2023

18/09/2023

18/9/2023

KH SỐ 103/KH-UBND

Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023

15/09/2023

15/9/2023

GM SỐ 37/GM-UBND

Dự họp triển khai công tác điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tun

14/09/2023

14/9/2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2023
 

13/09/2023

13/9/2023

KH SỐ 102/KH-UBND

Điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tung
 

13/09/2023

13/9/2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/QĐ-UBND

Thành lập Tổ tổng hợp điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2023

12/09/2023

12/9/2023

BC SỐ 129/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2023

11/09/2023

11/9/2023

GM SỐ 36/GM-UBND

Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 8 năm 2023

06/09/2023

06/9/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|