CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 79/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022

31/08/2022

31/8/2022

BC Số 136/BC-UBND

Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn xã trong 03 năm (2019-2021)

31/08/2022

31/8/2022

KH SỐ 78/KH-UBND

Tổng kiểm tra, rà soát, cấp nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký, quán phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên bộ trên địa bàn xã Tơ Tung

30/08/2022

30/8/2022

BC Số 133/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

29/08/2022

29/8/2022

KH SỐ 77/KH-UBND

Tổ chức giải bóng chuyền mở rộng "Chào mừng 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh CHXHCN Việt Nam 02/9/1945-02/9/2022"

29/08/2022

29/8/2022

GM số 31/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 8 năm 2022

23/08/2022

23/8/2022

QĐ SỐ 76/QĐ-UBND

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

22/08/2022

22/8/2022

KH SỐ 76/KH-UBND

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã

22/08/2022

22/8/2022

KH SỐ 75/KH-UBND

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên trên địa bàn xã năm 2022

17/08/2022

17/8/2022

CV SỐ 61/UBND-KT

Về việc rà soát các trường hợp bị sai, cấp nhầm thừa đất trên GCNQSDĐ

10/08/2022

10/8/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|