CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 58/UBND-VX

Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

05/08/2022

05/08/2022

GM số 30/GM-UBND

Dự họp thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 7 năm 2022

28/07/2022

28/7/2022

BC Số 119/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022

24/07/2022

24/7/2022

CV SỐ 45/UBND- TH

V/v trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khóa IX

24/07/2022

24/6/2022

CV SỐ 46/UBND- TH

V/v thực hiện các ý kiến được ghi nhận tại kỳ họp thứ Ba - HĐND xã khóa IX

24/07/2022

24/6/2022

BC Số 109/BC-UBND

Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Tơ Tung 6 tháng đầu năm 2022

24/07/2022

24/6/2022

CV SỐ 51/UBND-KT

Về việc chôn cắt người chết tập trung theo quy định tại nghĩa trang các làng

22/07/2022

22/7/2022

KH SỐ 72/KH-UBND

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

18/07/2022

18/7/2022

KH SỐ 73/KH-UBND

Triển khai thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025" (giai đoạn II) năm 2022

18/07/2022

18/7/2022

KH SỐ 05/KH-BCĐ

Triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025

16/07/2022

16/7/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|