CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 04/KH-BCĐ

Thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn xã Tơ Tung

15/07/2022

15/7/2022

KH SỐ 03/KH-BCĐ

Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

15/07/2022

15/7/2022

QĐ SỐ 61/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2021 của xã Tơ Tung

15/07/2022

15/7/2022

QĐ SỐ 60/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)"

13/07/2022

13/7/2022

QĐ SỐ 58/QĐ-UBND

Về việc thành lập tổ công tác thu nhập thông tin cung lao động trên địa bàn xã Tơ Tung

12/07/2022

12/07/2022

CV SỐ 48/UBND-KT

Về việc đăng ký sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu và bán tại Hội trợ nông sản ngày hội du lịch Kbang năm 2022

06/07/2022

06/7/2022

GM số 27/GM-UBND

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 498 " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II)"

06/07/2022

06/07/2022

KH SỐ 68/KH-UBND

Tham gia Ngày hội du lịch Kbang năm 2022

04/07/2022

04/07/2022

KH SỐ 66/KH-UBND

Triển khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc trên địa bàn xã Tơ Tung đợt 1 năm 2022

01/07/2022

01/07/2022

NQ SỐ 25/NQ-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã khóa IX

30/06/2022

30/6/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|