CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 19/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm-HĐND xã khóa IX

14/06/2022

14/6/2022

BC Số 19/BC-HĐND

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm HĐND xã khóa IX

14/06/2022

14/06/2022

CV SỐ 37/UBND-VP

V/v lấy ý kiến tham gia tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/HU của Ban thường vụ Huyện ủy về "Triển khai thực hiện Nghị Quyết số 04- NQ/TU ngày 20/01/2022 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Kbang

14/06/2022

14/6/2022

BC Số 97/BC-UBND

Về việc thực trang Trung Tâm Văn hóa - Thể thao xã, Nhà văn hóa-Khu thể thao làng trên địa bàn xã Tơ Tung

14/06/2022

14/06/2022

KH SỐ 64/KH-UBND

Tổ chức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tháng hàng động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2022

14/06/2022

14/06/2022

KH SỐ 63/KH-UBND

Triển khai công tác bầu cử Trưởng làng nhiệm kỳ 2022-2025

13/06/2022

13/6/2022

CV SỐ 36/UBND-VX

Tăng cường công tác truyền thông, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19

10/06/2022

10/06/2022

GM số 01/GM-CĐCS

Thống nhất công tác chuẩn bị tham gia Liên hoan tiếng hát công nhân viên chức, người lao động huyện lần thứ II năm 2022

10/06/2022

10/6/2022

BC SỐ 92/BC-UBND

Số liệu tiêm chủng tiêm vắc xin phòng Covid - 19 trên địa bàn xã

09/06/2022

09/6/2022

KH SỐ 62/KH-UBND

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 10 làng trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2022

08/06/2022

08/6/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|