CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 28/CV-UBND

V/v lập danh sách trẻ em dị tật khe hở môi và hàm ếch bẩm sinh có nhu cầu được phẫu thuật

06/06/2022

06/06/2022

QĐ SỐ 150/KH-UBND

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đường ngõ, xóm làng Nam Cao Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước

03/06/2022

03/6/2022

KH SỐ 61/KH-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường ngõ, xóm làng nam Cao hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước

02/06/2022

02/06/2022

KH SỐ 60/KH-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường nội làng Cao Sơn hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước

02/06/2022

02/06/2022

KH SỐ 59/KH-UBND

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường nội làng Đăk Pơ Kao Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM, hệ thống thoát nước

02/06/2022

02/06/2022

BC Số 87/TB-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải phát phát triển kinh tế-xã hội, QPAN 6 tháng cuối năm 2022

02/06/2022

02/6/2022

BC Số 87/BC-UBND

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

02/06/2022

02/6/2022

KH SỐ 58/KH-UBND

Triển khai Tháng hành động vì trẻ năm 2022

31/05/2022

31/5/2022

BC Số 82/BC-UBND

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022

30/05/2022

30/5/2022

BC Số 81/BC-UBND

kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022

30/05/2022

30/5/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|