CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

GM số 16/GM-HĐND

Dự Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em xã Tơ Tung năm 2022

27/05/2022

27/5/2022

KH SỐ 57/KH-UBND

tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên của 10 làng trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2022

24/05/2022

24/5/2022

GM số 13/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 5 năm 2022

24/05/2022

24/05/2022

GM số 15/GM-HĐND

Dự họp thống nhất công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND xã với trẻ em năm 2022

23/05/2022

23/05/2022

KH SỐ 04/KH-HĐND

Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ năm - HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

20/05/2022

20/05/2022

NQ SỐ 23/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án Đường nội làng Cao Sơn, làng Đak Pơ Kao và đường ngõ, xóm làng Nam Cao thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn xã năm 2020

13/05/2022

13/05/2022

NQ SỐ 24/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt Phương án huy động nhân dân đóng góp công trình Đường nội làng và Đường ngõ , xóm thuực hiện  Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn xã năm 2022

13/05/2022

13/05/2022

KH SỐ 55/KH-UBND

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2022

10/05/2022

10/05/2022

KH SỐ 51/KH-UBND

Triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn xã Tơ Tung

10/05/2022

10/05/2022

KH SỐ 53/KH-UBND

Triển khai Chương trình phong, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Tơ Tung

10/05/2022

10/05/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|