CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 95/KH-UBND

Tổ chức giải bóng chuyền nữ “Chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2023”
 

23/08/2023

23/08/2023

QĐ SỐ 139/QĐ-UBND

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 

22/08/2023

22/08/2023

QĐ SỐ 141/QĐ-UBND

Phân công nhiệm vụ công chức Văn hóa - xã hội

22/08/2023

22/08/2023

KH SỐ 94/KH-UBND

Trồng cây phân tán trên địa bàn xã từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2023
 

22/08/2023

22/08/2023

GM số 34/GM-UBND

Về việc dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm và kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2023 về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

21/08/2023

21/08/2023

KH SỐ 93/KH-UBND

Khắc phục các hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính,Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tơ Tung năm 2022

16/08/2023

16/8/2023

QĐ SỐ 62/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 

15/08/2023

15/8/2023

TT Số 50/TTr-HĐND

V/v xin kinh phí hỗ trợ Làng Sơ Tơr phục dựng lễ tạ ơn trong Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2023

 

09/08/2023

09/8/2023

TT Số 49/TTr-UBND

V/v xin kinh phí bồi dưỡng đoàn cồng chiêng tham gia biểu diễn tại Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2023

09/08/2023

09/08/2023

BC Số 113/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2023

07/08/2023

07/8/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|