CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

NQ SỐ 35/NQ-HĐND

Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2023 của HĐND xã về " Tình hình quản lý các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã được xây dựng từ năm 2018 đến năm 2021"

30/12/2022

30/12/2023

NQ SỐ 32/NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

30/12/2022

30/12/2022

KH SỐ 105/KH-UBND

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023

30/12/2022

30/12/2022

KH SỐ 101/KH-UBND

Tổ chức đón qân nhân xuất ngũ về địa phương năm 2023

29/12/2022

29/12/2022

KH SỐ 102/KH-UBND

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ

29/12/2022

29/12/2022

QĐ SỐ 112/QĐ - UBND

Ban hành quy chế hoạt động của Đội xung kích PCTT xã Tơ Tung
 

26/12/2022

26/12/2022

QĐ SỐ 111/QĐ - UBND

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội xung kích Phòng chống thiên tai xã Tơ Tung

26/12/2022

26/12/2022

QĐ SỐ 110 a/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai

21/12/2022

21/12/2022

QĐ SỐ 110/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tim kiếm cứu nạn xã Tơ Tung

21/12/2022

21/12/2022

QĐ SỐ 109/QĐ - UBND

Về việc Ban hành Nội quy làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung

20/12/2022

20/12/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|