CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 52/KH-UBND

Thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn xã Tơ Tung

10/05/2022

10/05/2022

KH SỐ 50/KH-UBND

Triển khai Tháng hành động và an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

09/05/2022

09/05/2022

KH SỐ 03/KH-HĐND

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa địa biểu HĐND xã với trẻ em năm 2022

28/04/2022

28/04/2022

QĐ SỐ 23/QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

26/04/2022

26/04/2022

BC Số 63/BC-UBND

Kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thủ hưởng"

25/04/2022

25/04/2022

BC Số 62/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

24/04/2022

25/04/2022

KH SỐ 34/KH-ĐU

Tiếp công dân, đối thoại với nhân dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, năm 2022

20/04/2022

20/03/2022

KH SỐ 47/KH-UBND

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

19/04/2022

19/04/2022

KH SỐ 46/KH-UBND

Triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ xã Tơ Tung năm 2022

14/04/2022

14/04/2022

QĐ SỐ 16/QĐ-UBND

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Tơ Tung

13/04/2022

13/4/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|