CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

GM số 32/GM-UBND

Tham dự lễ tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa tại làng kháng chiến Sơ Tơr, xã Tơ Tung trong Ngày hội du lịch huyện Kbang năm 2023

04/08/2023

04/08/2023

QĐ SỐ 60/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2022 của xã Tơ Tung

31/07/2023

31/07/2023

GM số 30/GM-UBND

Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 7 năm 2023

31/07/2023

31/07/2023

QĐ SỐ 59/QĐ-UBND

Kiện toàn “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung
 

27/07/2023

27/7/2023

KH SỐ 91/KH-UBND

Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

24/07/2023

24/07/2023

QĐ SỐ 01/QĐ-UBND

V/v phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Tơ Tung

21/07/2023

21/7/2023

KH SỐ 89/KH-UBND

Tham gia trưng bày, giới thiệu và bán các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại Hội chợ nông sản, thực phẩm trong Ngày Hội Du lịch Kbang năm 2023

 

20/07/2023

20/7/2023

BC Số 109/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2023
 

20/07/2023

20/7/2023

KH SỐ 90/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
 

20/07/2023

20/7/2023

CV SỐ 66/UBND-VX

Danh sách nghệ nhân tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dậy văn hóa phi vật  thể thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
 

17/07/2023

17/7/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|