CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Số 59 - phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã, nhiệm kỳ 2016 - 2021

28/07/2020

28/7/2022

QĐ số 64/QĐ -UBDN

Thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid - 19

15/07/2020

15/8/2020

số 63 - Phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng - Thống kê xã

Phân công nhiệm vụ công chức Văn phòng - Thống kê xã

08/07/2020

08/7/2020

Số 67 - Phân công nhiệm vụ công chức Văn hóa - Xã hội

Phân công nhiệm vụ công chức Văn hóa - Xã hội

 

08/07/2020

08/7/2020

Số 64- Phân công nhiệm vụ công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

Phân công nhiệm vụ công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

08/07/2020

08/7/2020

Số 65 - phân công nhiệm vụ công chức Tài chính - Kế toán xã

phân công nhiệm vụ công chức Tài chính - Kế toán xã

08/07/2020

08/7/2020

Số 66 - Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch

Phân công nhiệm vụ công chức Tư pháp – Hộ tịch 

08/07/2020

08/7/2020

TB SỐ 16a/TB - UBND

Về địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng xã Tơ Tung

25/03/2020

25/3/2020

Số 07 - miễn nhiệm Công an viên làng Trường Sơn

miễn nhiệm Công an viên làng Trường Sơn

25/02/2020

25/02/2020

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ

20/01/2020

20/01/2020


|<<...61 62 63 64 65 66 67 68>>|