CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 87/KH-UBND


Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tơ Tung chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 94/QĐ - UBND


Về việc thành lập Hội đồng đánh giá xã phù hợp với trẻ em trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

CV SỐ 85/BC - UBND


V/v Báo cáo các tiêu chí thực  hiện quy trình đánh giá xã phù hợp với trẻ em

 

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 87/KH - UBND


Điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người năm 2021 trên địa bàn xã Tơ Tun
 

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 92/QĐ - UBND


V/v Thành lập Tổ điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 90a/KH - UBND


Tổ chức Lê kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982- 20/11/2022)

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 177/QĐ-UBND


Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã Tơ Tung

31/10/2022

31/10/2022

BC SỐ 167/BC - UBND


Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

BC SỐ 369/BC - UBND


Về việc thẩm định lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022

31/10/2022

31/10/2022

GM số 41/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 10 năm 2022

25/10/2022

25/10/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|