CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC số 131/BC-UBND

Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2020 trên địa bàn xã Tơ Tung

21/09/2020

21/9/2020

QĐ số 77/QĐ-UBND

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về đảm vệ sinh ATTP trong dịp Tết trung thu năm 2020

20/09/2020

20/9/2020

số 66/Thông báo

Lịch lãnh đạo xã trực ứng phó với cơm bão số 5

17/09/2020

17/9/2020

TB số 66/TB-UBND

Lịch lãnh đạo xã trực ứng phó với cơn bão số 5

17/09/2020

17/9/2020

KH số 02/KH-BCĐ

Kiểm tra về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2020

15/09/2020

15/9/2020

TT số 01

V/v ban hành phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rử ro thiên tai trên địa bàn xã Tơ Tung

14/09/2020

14/9/2020

QĐ số 74/QĐ-UBND

V/v ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2020

14/09/2020

14/9/2020

Phương án

Ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tại trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 74/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của UBND xã Tơ Tung)

14/09/2020

14/9/2020

TB SỐ 74

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND xã tháng 9 năm 2020

11/09/2020

11/9/2020

KH số 68/KH-UBND

Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn xã Tơ Tung Năm 2020

10/09/2020

09/10/2020


|<<...71 72 73 74 75 76 77 78 79 80...>>|