CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 41/KH-UBND

Quản lý các đại lý, hộ tư thương đầu tư, ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi xuất cao tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023

 

16/02/2023

16/02/2023

KH SỐ 38/KH-UBND

Tổ chức lễ kết nạp Dân quân mới và công nhận hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân năm 202
 

16/02/2023

16/02/2023

BC Số 21/BC-UBND

Kết quả rà soát các TTHC còn hiệu lực phục vụ xây dựng Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã
 

15/02/2023

15/02/2023

KH SỐ 35/KH-UBND

Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

14/02/2023

14/02/2023

KH SỐ 33/KH-UBND

Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
 

13/02/2023

13/02/2023

DANH SÁCH

Về việc đăng ký chỉ tiểu xây dựng các danh hiệu văn hóa năm 2023
 

13/02/2023

13/02/2023

KH SỐ 34/KH-UBND

Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong hoạt động quản lý Nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Thông tin truyền thông trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023
 

13/02/2023

13/02/2023

BC Số 16/BC-UBND

Kết quả đánh giá hiện trạng các tiêu chí nông thôn mới theo các Quyết định 710, 711, 826 của UBND tỉnh; đăng ký kế hoạch năm 2023
 

13/02/2023

13/02/2023

KH SỐ 31/KH-UBND

Giảm thiểu nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã

10/02/2023

10/02/2023

KH SỐ 28/KH-UBND


Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã Tơ Tung

09/02/2023

09/02/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|