CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 32/QĐ - UBND

Ban hành Quy chế công tác văn thư – lưu trữ trên địa bàn xã Tơ Tung

04/05/2023

04/5/2023

GM SỐ 16/GM-UBND

Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 4 năm 2023
 

24/04/2023

24/4/2023

GM SỐ 15/GM-UBND

Tập huấn triển khai công tác nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức xã

24/04/2023

24/4/2023

BC SỐ 41/BC-HĐND

Tình hình, kết quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND xã quí I năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

21/04/2023

21/4/2023

QĐ SỐ 30/QĐ - UBND

V/v kiện toàn Tổ điều hành triển khai thực hiện xây dựng làng Nông thôn mới trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã
 

20/04/2023

20/4/2023

GM SỐ 01/GM-UBND

Dự lê khai mạc giai bong chuyên Nam mơ rộng chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giai phong Miên Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5
 

20/04/2023

20/4/2023

QĐ SỐ 31/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2023
 

20/04/2023

20/4/2023

KH SỐ 74/KH - UBND

Thực hiên công tác quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2023
 

14/04/2023

14/4/2023

KH SỐ 72/KH - UBND

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

13/04/2023

13/4/2023

KH SỐ 73/KH - UBND

Trồng rừng và trồng cây phân tán trên địa bàn xã năm 2023

13/04/2023

13/4/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|