CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 46/UBND- TH

Số hiệu: Số 46/UBND - TH Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Xuân Nam
Ngày ban hành: 24/07/2022 Ngày hiệu lực: 24/6/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: