CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 51/UBND-KT

Số hiệu: Số 51/UBND-KT Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Xuân Nam
Ngày ban hành: 22/07/2022 Ngày hiệu lực: 22/7/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: