CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 58/UBND-VX

Số hiệu: Số 58/UBND - VX Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Hoàng Văn Luân
Ngày ban hành: 05/08/2022 Ngày hiệu lực: 05/08/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: