CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 61/UBND-KT

Số hiệu: Số 61/CV-UBND Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Xuân Nam
Ngày ban hành: 10/08/2022 Ngày hiệu lực: 10/8/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: