CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 85/BC - UBND

Số hiệu: Số 85/UBND -TH Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Hoàng Văn Luân
Ngày ban hành: 02/11/2022 Ngày hiệu lực: 02/11/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: