CHUYÊN MỤC

CÔNG VĂN: CV SỐ 86/UBND -KT

Số hiệu: Số 86/UBND-KT Loại văn bản: CÔNG VĂN
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Thị Thơ
Ngày ban hành: 11/11/2022 Ngày hiệu lực: 11/11/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: