CHUYÊN MỤC

DANH SÁCH: DANH SÁCH

Số hiệu: Danh sách đăng ký LVH năm 2023 Loại văn bản: DANH SÁCH
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Xuân Nam
Ngày ban hành: 13/02/2023 Ngày hiệu lực: 13/02/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: