CHUYÊN MỤC

TỜ TRÌNH: TT Số 76/Ttr-UBND

Số hiệu: Số 76/TTr-UBND Loại văn bản: TỜ TRÌNH
Nơi ban hành: UBND xã Tơ Tung Người ký: Trần Xuân Nam
Ngày ban hành: 17/10/2022 Ngày hiệu lực: 17/10/2022
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản: