CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao biên chế phòng Dân tộc

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2017 đối với phòng Dân tộc

19/4/2017

Giao biên chế phòng Nông nghiệp&PTNT

Quyết định về việc giao biên chế hành chính  năm 2017 đối với phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

19/4/2017

Giao biên chế phòng Kinh tế - Hạ tầng

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với phòng Kinh tế - Hạ tần

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm VHTT&TTN

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Trung tâm Văn hóa thể thao và Thanh thiếu nhi

19/4/2017

Giao biên chế Trạm Khuyến nông

Quyết định về việc giao biên chế hành chính năm 2017 đối với Trạm khuyến nông

19/4/2017

Giao biên chế Hội Chữ thập đỏ

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Hội Chữ thập đỏ

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm DSKHHGĐ

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

19/4/2017

Giao biên chế Trung tâm GDNN-GDTX

Quyết định về việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

19/4/2017

Giao biên chế Đài TTTH

Quyết định về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2017 đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình

27/4/2017

CV thống nhất việc phân bổ chỉ tiêu biên chế 2017

Về việc thống nhất phân bổ chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 

3/7/2017


|<<1 2 3>>|