CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

ĐĐBN phó trưởng phòng LĐTB&XH

Về việc điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

10/01/2017

Bổ nhiệm Chánh VP

Về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND-UBND

25/01/2017

Bổ nhiệm Phó Chánh VP

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND

25/01/2017

Bổ nhiệm Phó trưởng phòng LĐTB&XH

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

28/7/2017

Bổ nhiệm Chánh Thanh tra

Quyết định về việc bổ nhiệm Chánh Thanh tra huyện

31/8/2017

Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Nội vụ

29/9/2017

Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng TNMT

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

07/12/2017