CHUYÊN MỤC

Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức đoàn thể

(ngày đăng bài: 19/12/2018)
(GLO)- Chiều 18-12, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.
Năm 2018, các cơ quan Khối thi đua luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu tổ chức các hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh đảm bảo yêu cầu, chất lượng…
images2723197_1_ng_Hu_nh_Ki_n_T_ng_Bi_n_t_p_B_o_Gia_Lai_nh_n_c__Tr__ng_Kh_i_thi__ua_c_c_c__quan___ng_t_nh.jpg
Trong năm các cơ quan khối thi đua đã triển khai nhiều phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, được đông đảo cán bộ, công chức tích cực hưởng ứng. Nội dung các phong trào thi đua bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành như: Ban Nội chính Tỉnh ủy hưởng ứng, tham gia tích cực chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” do Ban Nội chính Trung ương phát động; Báo Gia Lai phát động phong trào thi đua hàng tháng, quý (trong năm có 9 phóng viên đạt giải Báo chí tỉnh lần thứ VII; 6 phóng viên đạt giải cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt)... Ngoài ra, các cơ quan trong Khối cũng đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ; trao 7 căn nhà tình nghĩa và 100 suất quà cho hộ nghèo xã Ia Hrung, huyện Ia Grai...
 
Năm 2019, Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền cán bộ, công chức nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; xây dựng kế hoạch, biện pháp phát động các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với thực hiện tốt phong trào, hoạt động do cấp trên tổ chức…
 
Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết giao ước thi đua. Năm 2019, đơn vị đảm nhận vai trò Trưởng khối thi đua là Báo Gia Lai.
 
Quang Tấn