CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND thị trấn Kbang
    Địa chỉ: Số 153 Quang Trung, Thị trấn Kbang - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 02693880197
           Fax: 
               Email: ubndttkbang.kbang@gialai.gov.vn