CHUYÊN MỤC

dhpt.png
I- Phương hướng chung:
           Quán triệt sâu sắc đường lối Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết đại hội Tỉnh đảng bộ lần XIII, Nghị quyết đảng bộ huyện lần thứ VIII. Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Chấp hành sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy, UBND huyện, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của các ngành, đoàn thể cấp trên. Xác định cơ cấu kinh tế nhiệm kỳ VIII là “Thương mại-dịch vụ, nông-lâm nghiệp-thủy sản và công nghiệp-xây dựng”. Tập trung sức lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đưa kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng TM-DV, CN-XD, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhằm nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng thị trấn Kbang văn minh, giàu mạnh.
Xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền Thị trấn, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ Thị trấn đến các tổ dân phố, làng đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ.
II- Mục tiêu chủ yếu 5 năm 2015-2020:
1- Về kinh tế: Tỷ trọng kinh tế phi nông nghiệp: đạt 67,5%. trong đó (Thương mại - dịch vụ đạt 48,5%; Công nghiệp - Xây dựng đạt 19%; Nông - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 32,5%); Tổng diện tích gieo trồng 1.125 ha; Tổng đàn gia súc 12.000 con; Tổng đàn gia cầm 30.000con; Sản lượng cá nước ngọt 25 tấn/năm; Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt các chỉ tiêu huyện giao; Bê tông hóa đường GTVĐ 100% số tuyến đủ điều kiện xây dựng.
 Thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ đạt 50 triệu đồng/người/năm; Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ: đạt 100%.
2- Về văn hóa-xã hội; Khu dân cư có nhà sinh hoạt cộng đồng: 27/27 đơn vị; Khu dân cư văn hóa 24/27 khu dân cư; Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hoá: đạt 95% ; Duy trì công sở thị trấn văn hóa; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,95% (giảm tỷ xuất sinh 0,33%/ năm); Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 9,5%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo: chiếm 1,4
 
 
4% (giảm trung bình 1,3%/ năm); Huy động học sinh ra lớp: 100%; Duy trì sĩ số học sinh đạt > 99%; Trường đạt chuẩn quốc gia: 8/8 trường; Xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách;  Tỷ lệ nhân dân tham gia BHYT: đạt 78,5% dân số.
3- Về lĩnh vực nội chính; Giao quân hàng năm: đạt 100%. xây dựng tỷ lệ dân quân hàng năm đạt tỷ lệ 1% dân số. Tỷ lệ huấn luyện dân quân hàng năm: 90% (tính cả lực lượng do cấp trên huấn luyện).
 Xếp loại An ninh trật tự: Đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT (70% khu dân cư và 100% trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT).
III- Nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu:
1- Về phát triển kinh tế:
           Phát huy lợi thế đơn vị trung tâm huyện, tập trung phát triển đa dạng các cơ sở thương mại, dịch vụ, đáp ứng những nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân. Thường xuyên tăng cường quản lý nhà nước, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, cản trở giao thông; Tích cực phối hợp cùng với ngành chức năng của Huyện thường xuyên kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm: kinh doanh trái phép, hàng lậu, hàng giả, chống trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường. Qua đó hướng dẫn tạo điều kiện thuận cho các cơ sở kinh doanh hoạt động đúng luật, mang lại hiệu quả cao. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thương mại dịch vụ trong các thành phần kinh tế, cung cấp những thông tin cần thiết để khuyến khích phát triển mạnh ở lĩnh vực này.
Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tăng cường phối hợp quản lý sau cấp phép kinh doanh, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật, trong hoạt động kinh doanh. tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên trong hoạt động thương mại, dịch vụ. Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, để phục vụ sản xuất. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn đầu tư xây dựng cơ sở, thiết bị, mở rộng ngành nghề. Chủ động phối hợp khảo sát, điều tra nắm tình hình phát triển Công nghiệp - xây dựng trên địa bàn. Đưa các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường, gây tiếng ồn về khu công nghiệp tập trung, cùng với các ngành chức năng huyện giải quyết kịp thời những vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, thuế. Động viên các thành phần kinh tế đầu tư vốn làm ăn ngày càng phát triển.
          Tập trung chỉ đạo phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với những thế mạnh địa bàn và quy hoạch chung của huyện. Chú trọng cải tiến kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả về kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Tăng cường cung cấp thông tin về những tiến bộ KHKT trong nông nghiệp, hàng năm tổ chức các lớp khuyến nông và bảo vệ động thực vật, kết hợp tổ chức trao đổi kinh nghiệm để nông dân nắm vững kỹ thuật trồng trọt, có kế hoạch sử dụng hợp lý nguồn nước. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh.
          Quan tâm lãnh đạo quản lý tốt các nguồn thu, phát huy chức năng hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, tổ chức thu ngân sách hàng năm trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu, khai thác các nguồn thu đảm bảo thu đúng và thu đủ; Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và tích cực vận động nhân dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Xử lý nghiêm những hộ trốn thuế, dây dưa nợ thuế, quản lý chặt chẽ trong thu, chi ngân sách, thực hiện chi đúng theo các khoản cân đối hàng năm, sử dụng thu chi ngân sách tiết kiệm.
          Tăng cường phối hợp công tác quản lý đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức văn minh đô thị, có trách nhiệm bảo quản và phát huy tính năng tác dụng của các công trình công cộng như: Hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, mạng lưới điện, đèn đường, cây xanh, trường học… xử lý nghiêm những trường hợp cố ý gây hư hại, xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội anh ninh quốc phòng. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu chương trình hành động của Đảng ủy. Phấn đấu cuối năm 2015 hoàn thành 100% công tác xét duyệt đề nghị cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân.
          Tranh thủ sự đầu tư của trên phát triển hệ thống điện trung thế, hạ thế, phát động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng, vừa tạo thêm cảnh quan đô thị vừa có ánh sáng phục vụ đi lại ban đêm cho nhân dân, đảm bảo ANTT địa bàn. Chú trọng phát huy các nguồn lực hoàn thành xây dựng 04 nhà văn hóa TDP 4, 13,14,19.           
          2- Về văn hóa - xã hội:
           Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, có lối sống lành mạnh, tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật, sống có tình làng nghĩa xóm. Xây dựng các phong trào hoạt động văn hoá phong phú, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong dịp lễ, tết. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh, gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá.
         Tăng cường quản lý phối hợp kiểm tra các cơ sở dịch vụ: Sách báo, băng điã, internet, trò chơi điện tử. Kiên quyết xử lý nghiêm những người truyền bá, mua bán, in ấn các loại ấn phẩm độc hại, các hủ tục mê tín dị đoan, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
Phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh FM trong công tác tuyền truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
           Tiếp tục thực hiện Kết luận 14-KL/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa IX) về giáo dục, đào tạo. Cùng với ngành giáo dục phát huy tốt chức năng của Hội đồng giáo dục nhà trường, ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Tổ chức kiểm tra quản lý chặt chẽ các nhóm trẻ tự phát. Giữ vững và nâng cao tỷ lệ phổ cập tiểu học, THCS đúng độ tuổi, phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi.
          Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng sự phát triển về quy mô và yêu cầu nâng cao chất lượng. Tích cực vận động xã hội hóa, phát huy hiệu quả hoạt động của hội khuyến học xây dựng cơ sở vật chất nâng cao hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng đi vào hoạt động có nề nếp.
           Quan tâm phối hợp với các cơ quan để giới thiệu và tìm việc làm cho người lao động, ưu tiên cho con em gia đình chính sách, các thanh niên hoàn thành NVQS trở về, các hộ dân tộc thiểu số, đoàn viên, hội viên và người lao động thuộc diện giảm nghèo. Vận động các thanh niên đã tốt nghiệp PTCS và PTTH đã nghỉ học, chưa có việc làm đi học các trường đào tạo nghề trong tỉnh, các cơ sở tư nhân, trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên huyện.
          Tập trung thực hiện chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, trong đó tất cả các hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn để làm ăn phát triển sản xuất, phát động tinh thần tích cực tương trợ giúp đỡ nhau với tình làng nghĩa xóm, hướng dẫn giúp nhau làm ăn. Kết hợp xây dựng nhiều dự án vay vốn sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm trong hội viên, đoàn viên.
          Phát động sâu rộng trong nhân dân tham gia tích cực phong trào đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt chỉ tiêu hàng năm, vận động các tổ chức kinh tế - xã hội cùng đóng góp xây dựng nhà tình thương, quan tâm giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các gia đình đối tượng tại địa bàn. Hàng năm tổ chức tốt ngày 27/7, thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách tiêu biểu trong các ngày lễ, Tết.
          Tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trong đó củng cố và tăng cường hoạt động của y tế thôn bản (tại 06 làng), tiêm phòng đủ 6 bệnh nguy hiểm cho trẻ em từ 0->5 tuổi, điều trị có hiệu quả cao, tuyên truyền cho mỗi người dân đề cao ý thức phòng ngừa bệnh HIV/AIDS. Nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới cộng tác viên Dân số-KHHGĐ ở tất cả TDP, làng; tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số.
Duy trì phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội có đóng góp tích cự với địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn khu dân cư như Hội Chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, hội liên hiệp thanh niên… Làm tốt công tác xã hội hóa việc chăm sóc các đối tượng yếu thế, bảo đảm an sinh xã hội.
           3- Về công tác nội chính:
Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 08 (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường giáo dục Đảng viên, cán bộ và nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", "bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch. Tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình trên địa bàn, nhất là những khu vực nhạy cảm và các vùng giáp ranh, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, tăng cường củng cố xây dựng lực lượng dân quân, công an, bảo đảm chất lượng chính trị và có độ tin cậy đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh-quốc phòng.
Duy trì và phát huy vai trò của các tổ tự quan ANTT, các cụm dân cư tự quản về ANTT, ATGT. Xây dựng kế hoạch hoạt động tác chiến trị an, tác chiến tại chỗ, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1 % so với dân số, quản lý nắm chắc quân nhân dự bị động viên, sẵn sàng có mặt khi có lệnh gọi đạt trên 95%, chủ động thực hiện công tác huấn luyện, tổ chức bảo vệ an toàn trước, trong và sau các ngày lễ, tết, các cuộc mít tinh kỷ niệm, làm tốt công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, hoàn thành các bước tuyển quân hàng năm, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.
Thường xuyên theo dõi nắm chắc nhân hộ khẩu, tạm trú tạm vắng, tổ chức thực hiện nghiêm công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia. Thực hiện NQ 09 của Chính Phủ “về chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, tổ chức phối hợp các lực lượng kịp thời trấn áp các loại tội phạm, thực hiện đúng các quy chế hoạt động liên tịch, phát huy lực lượng tổng hợp tại chỗ và gia đình trong quản lý giáo dục thiếu niên hư hỏng, không để hình thành các băng, nhóm gây rối mất trật tự, ngăn chặn những hành động xâm hại trẻ em. Hoà giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Có kế hoạch chủ động phòng chống cháy nổ và đảm bảo an toàn cho nhân dân.
          Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chính sách, nhiệm vụ về công tác tôn giáo, dân tộc trong tình hình mới. Tăng cường công tác vận động xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao cảnh giác phát hiện đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động và gây rối.
4- Xây dựng hệ thống chính trị:
4.1- Công tác xây dựng Đảng:
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết và các qui định của Đảng, Phát huy tính tiền phong gương mẫu trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện việc ghi chép sổ tay "Làm theo gương Bác"; Quy định số 47-QĐ/TW của BCH TW đảng (khóa XI) "về những điều đảng viên không được làm". Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề Cuộc vận động hàng năm kịp thời, nâng cao chất lượng học tập và đăng ký làm theo của đảng viên, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của chi bộ, đảng bộ, đưa cuộc vận động thực sự đi vào đời sống của từng đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của BCH đảng bộ (khóa VIII), tiếp tục xây dựng kế hoạch và duy trì lịch phân công các đồng chí đảng ủy viên (khóa VIII) dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Thường xuyên củng cố tổ chức, duy trì đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, thực nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng (theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức TW về nội dung sinh hoạt chi bộ) nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ, nhất là các chi bộ làng.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ dự nguồn,... quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch về Đề án xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Làm tôt công tác bảo vệ nội bộ, chú trọng nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.
 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng uỷ và các chi bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Phát hiện và kiểm tra kịp thời đảng viên và tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm minh và bình đẳng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra để có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng về công tác dân vận trong thời kỳ mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc theo tinh thần NQ TW 7 (khoá IX). Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của khối dân vận thị trấn. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác đỡ đầu kết nghĩa với các làng nhằm phát triển kinh tế, ổn định định canh định cư.
           4.2- Xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước:
          Lãnh đạo HĐND và UBND Thị trấn thực hiện tốt luật tổ chức HĐND- UBND và Quy chế hoạt động của HĐND. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của UBND Thị trấn và duy trì hoạt động theo quy chế, phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tập thể UBND và các thành viên trong việc quản lý, điều hành nhiệm vụ KT–XH, AN–QP. Quy định rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của tập thể và cá nhân đặc biệt đối với người đứng đầu, bảo đảm tính nhanh nhạy, kịp thời và hiệu lực quản lý hành chính trên địa bàn.
Chuẩn bị chu đáo về nhân sự và các điều kiện khác để đảm bảo tốt cho cuộc bầu cử HĐBD - UBND nhiệm kỳ 2016- 202.
          Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phát huy quyền dân chủ của nhân dân và quy chế dân chủ trong trong hoạt động cơ quan theo nghị định 71/1998/NĐ – CP. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức, tâm huyết để phục vụ nhân dân. Phấn đầu đến cuối nhiệm kỳ 100% CBCC đạt chuẩn theo quyết định 23/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai.
           Tiếp tục nâng cao chất lượng trong hoạt động cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đặc biệt trên lĩnh vực đất đai.
           4.3- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị -xã hội:
Chú trọng xây dựng và củng cố tổ chức của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp quần chúng của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả công tác giảm sát và phản biện xã hội. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Mặt trận và các đoàn thể từ Thị trấn đến các TDP, làng. Phấn đấu hàng năm có trên 80% các tổ chức chính trị xã hội ở TDP, làng đạt vững mạnh, không có tổ chức chính trị- xã hội yếu kém.
Chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán ở cơ sở, tích cực phát triển đoàn viên hội viên, lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chế hoạt động của từng tổ chức chính trị - xã hội và quy chế phối hợp giữa các tổ chức chính trị- xã hội với các tổ chức khác ở Thị trấn.