CHUYÊN MỤC

Thị trấn Kbang phát động quỹ Phòng, chống dịch Covid-19
Thị trấn Kbang phát động quỹ Phòng, chống dịch Covid-19
        Với tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 24/6/2021 thị trấn Kbang đã tiếp nhận 175,142,000đ (Một trăm bảy mươi lăm triệu một trăm bốn mươi hai nghìn đồng), từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ quỷ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Kbang, cụ thể:
TT TÊN ĐƠN VỊ SỐ TIỀN Ghi chú
1 Cán bộ nhân dân TDP 1 5,870,000đ  
2 Cán bộ nhân dân TDP 2 11,000,000đ  
3 Cán bộ nhân dân TDP 4 3,717,000đ  
4 Cán bộ nhân dân TDP 5 800,000đ  
5 Cán bộ nhân dân TDP 6 6,740,000đ  
6 Cán bộ nhân dân TDP 7 5,360,000đ  
7 Cán bộ nhân dân TDP 8 1,650,000đ  
8 Cán bộ nhân dân TDP 9 10,685,000đ  
9 Cán bộ nhân dân TDP 10 7,800,000đ  
10 Cán bộ nhân dân TDP 11 720,000đ  
11 Cán bộ nhân dân TDP 12 6,595  
12 Cán bộ nhân dân TDP 13 4,000,000đ  
13 Cán bộ nhân dân Làng Nak 520,000đ  
14 Cán bộ nhân dân Làng Hợp 500,000đ  
15 Cán bộ nhân dân Làng Chré 780,000đ  
16 Cán bộ nhân dân Làng Chiêng 1,120,000đ  
17 Cán bộ nhân dân Làng HTăng 325,000đ  
18 Cán bộ nhân dân làng Groi 500,000đ  
19 Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên Xanh Kbang 100,000,000đ  
20 Cán bộ, công chức UBND thị trấn Kbang 5,460,000đ  
21 Tổng  cộng 175,142,000đ  
.    
Một số hình ảnh tiếp nhận quỷ phòng, chống dịch bênh Covid-19
IMG-0125.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện doanh nghiệp Thảo Nguyên Xanh Kbang


IMG-0201.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện Chủ tịch Công đoàn thị trấn Kbang

IMG-0127.JPG
Đ/c Đinh Ngéo- P. Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 02, thị trấn Kbang

IMG-0129.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 04, thị trấn Kbang


IMG-0130.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện Làng Chiêng, thị trấn Kbang

IMG-0197.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 06, thị trấn Kbang

IMG-0198.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 07, thị trấn Kbang

IMG-0199.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 09, thị trấn Kbang

IMG-0200.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 01, thị trấn Kbang

IMG-0202.JPG
Đ/c Đinh Ngéo- P. Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 12, thị trấn Kbang

IMG-0203.JPG
Đ/c Nguyễn Thị Miền- Chủ tịch UBMTTQ thị trấn
tiếp nhận quỹ từ đại diện TDP 13, thị trấn Kbang


 
NT. Lê Như


Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Đảng ủy-UBND thị trấn Kbang
Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm của Đảng ủy-UBND thị trấn Kbang
         Sáng ngày 30/9/2020 tại hội trường B của UBND thị trấn Kbang. Đảng ủy-UBND Thị trấn Kbang tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6 (Mở rộng) và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm của UBND, triển khai chương trình công tác 3 tháng cuối  năm 2020. Về dự có Đ/c Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn Kbang; Đ/c  Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Nguyễn Văn Thủ-Phó bí thư-Chủ tịch UBND thị trấn, Đ/c Đinh Văn- P.Chủ Tịch UBND thị trấn, Đ/c Lê Cao Sáng- P.Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và đông đủ các chi bộ TDP, làng, chi bộ trường học trực thuộc.
 
         Đánh giá các mặt công tác 9 tháng đầu năm nay, dưới sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của UBND huyện, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp của UBMTTQ thị trấn, công tác điều hành linh hoạt của thường trực Đảng ủy- UBND cùng với sự năng động của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, tập thể Đảng ủy-UBND thị trấn đã thực hiện tốt các mặt công tác và đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi được chú trọng: Tổng diện tích gieo trồng đến ngày 30/9/2019 đạt 1.562,05 ha đạt  100,01% so với kế hoạch, bằng 103,94% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn 12.075 con đạt 80,70% so với kế hoach, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Đàn bò 2.945 con; trâu 27 con; heo 6.580 con; dê và gia súc khác 2.523 con; Gia cầm 35.650 con đạt 80,06% kế hoạch và bằng 83, 55% so với cùng kỳ năm 2019.
         Tổng thu đến 30/9/2020 ước đạt: 6.376.666.624đ đạt 83,52% so với dự toán,   Tổng chi đến 30/9/2020 ước đạt: 6.376.823.948đ đạt 83,4% so với dự toán.
         Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội  cơ bản ổn định; việc triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng được quán triệt, tổ chức sâu rộng đến tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm công tác kết nạp đảng viên  mới , trong 9 tháng đầu năm đã cử 18 quần chúng ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng, triển khai cho 17 quần chúng khai lý lịch gửi thẩm tra, đã xét đề nghị kết nạp 06 quần chúng vào đảng (hiện nay đang chờ quyết định), cho đến nay đã kết nạp được  03 đảng viên mới đạt 13,63% so với kế hoạch giao,  Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có trọng tâm, hiệu quả. 
 Hoạt động của Ban lãnh đạo các TDP cơ bản đảm bảo, từng bước phát huy hiệu quả; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, dịch bệnh Covid -19 kịp thời được khống chế, ngăn chặn không có người mắc dịch; dịch sốt xuất huyết cơ bản được khống chế; dịch bệnh ở lợn kịp thời được ngăn chặn; ngăn chặn được tình trạng khai thác đất trái phép, xây dựng nhà trái phép;...công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng không để xẩy ra dịch bệnh nguy hiểm ở người,  vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, các chế độ chính sách được triển khai kịp thời đúng đối tượng.
 
          Hội nghị cũng đã chỉ ra các hạn chế, bàn các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó, tập trung hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách; tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, làm đường gioa thông ven đô; quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị theo chủ đề năm 2020, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới cùng nhiều nội dung quan trọng khác./.
            Một số hình ảnh tại hội nghị.
IMG20200930074612.jpg
Đ/c Trần Đức  Dũng -P.bí thư đảng ủy ( Người đúng) thông qua báo cáo
IMG20200930074651.jpg
Toàn cảnh hội nghị từ dưới nhìn lên
IMG20200930074833.jpg
Toàn cảnh Hội nghị từ trên nhìn xuống
NT: Lê Như
 


Kỳ họp thứ nười ba HĐND thị trấn khóa VI
Kỳ họp thứ nười ba HĐND thị trấn khóa VI
        Ngày 26/6/2020. tại hội Trường UBND thị trấn, HĐND thị trấn kbang khóa VI tổ chức kỳ hợp thứ 13. về dự kỳ hợp có Đ/c Hoàng Long Vỹ huyện uỷ viên- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND thị trấn, Đ/c Trần Đức Dũng- P.Bí thư Đảng ủy thị trấn, đc Trương Văn Thi phó chủ tịch HĐND thị trấn, 28/32 vị đại biểu HĐND thị trấn khóa VI, Các thường trực UBND thị trấn, trưởng, phó các Đoàn thể, cán bộ, công chức cơ quan thị trấn và tổ trưởng các TDP, trưởng các làng trên địa bàn.
IMG_20200626_075618.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ huyện uỷ viên- Bí thư Đảng ủy- chủ tịch HĐND thị trấn khai mạc kỳ họp
 
 
        Tại kỳ hợp các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 6 tháng đầu năm 2020 của thường trực HĐND và 2 Ban HĐND thị trấn; Báo cáo thẩm định các báo cáo, tờ trình và Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp của 2 Ban HĐND; Nghe thường trực UBND thị trấn báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020;  Nghe báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019; Tình hình kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020; thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.; Nghe thường trực UBMTTQ thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị; nghe thường trực HĐNH Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử.
IMG_20200626_074632.jpg
Đ/c Trương Văn Thi-P. chủ tịch HĐND thị trấn thông qua các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
IMG_20200626_082409.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thi - Trưởng ban kinh tế HĐND thị trấn thông qua báo cáo giám sát
         Nghe thường trực UBND Thông qua các tờ trình gồm: Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019; Tờ trình về việc xử lý kết dư ngân sách năm 2019; Tờ trình đề nghị thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020; Tờ trình đề nghị thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.
IMG_20200626_084414.jpg
Đ/c Lê Cao Sáng- P. chủ tịch UBND thị trấn thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND
        Tại kỳ họp thứ mười  ba HĐND thị trấn bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân đân thị trấn khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021), kết quả đạt 100%.
 
         Đặc biệt tại kỳ họp thứ mười ba HĐND thị trấn lấy biểu quyết thông qua các Nghị quyết, đạt 100%, gồm:
        - Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách năm 2019.
        - Nghị quyết về việc xử lý kết dư ngân sách năm 2019.
        - Nghị quyết về việc thông qua phương án huy động đóng góp làm đường giao thông ra khu sản xuất tập trung Đầm Đak Y Nao – Làng Nák thị trấn Kbang năm 2020.
        - Nghị quyết về việc thông qua phương án huy động đóng góp kinh phí xây dựng công trình: Đường giao thông nội làng hợp, đường giao thông nội làng HTăng và Nhà Rông làng Chreh năm 2020.
        - Nghị quyết chung của kỳ họp.
        Sau khi các đại biểu nghe các BC, tờ trình, trình tại kỳ họp các đại biểu đã  thảo luận sôi nổi dân chủ có 10 ý kiến tham gia, tập chung vào các vấn đề về làm đường GTVĐ, đất sản xuất nông nghiệp, Vệ sinh môi trường, ANTT Về cơ bản các ý kiến đã được thường trực UBND, HĐND, các nghành có liên quan trả lời, làm rõ tại kỳ họp, còn một số nội dung vượt thẩm quyền thường trực HĐND nghi nhận, tổng hợp báo cáo về cấp có thẩm quyền sẽ có trả lời trong kỳ họp tới, đồng thời các đại biểu thống nhất 100% các nội dung BC, tờ trình đã trình tại kỳ họp.
IMG_20200626_145752.jpg
Đ/c Nguyễn Văn Thủ- Chủ tịch UBND thị trấn trao đổi một số trả lời, làm rõ một số ý kiến tại kỳ họp
NT. Lê Như
 


Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 11-HĐND huyện khóa VII.
Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 11-HĐND huyện khóa VII.
        Sáng 12 tháng 06 năm 2020, tại hội trường UBND thị trấn Kbang, đại biểu HĐND Huyện khóa VII, Nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu tại đơn vị thị trấn gồm: ông Hoàng Long vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn, Ông Lê Thanh Hải- Huyện ủy viên-Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, bà Nguyễn Thị Thu Nhi-huyện ủy viên- P. Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Mã Văn Tình- Huyện ủy viên-Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kbang  đã có buổi tiếp xúc với cử tri Thị trấn trước Kỳ họp thứ 11- HĐND huyện khóa VII. Cùng tham gia còn có lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ; HĐND;UBND;UBMTTQ thị trấn, Cán bộ-Công chức; Chuyên trách, Bán chuyên trách, người lao động thuộc cơ quan thị trấn, các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ; Tổ trưởng TDP,trưởng làng; trưởng, phó ban công tác mặt trận và trưởng, phó các tổ chức thành viên đại diện hội viên, đoàn viên và 310 cử tri tham dự buổi tiếp xúc.
IMG_20200612_080640.jpg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn Kbang triển khai công tác tổ chức
 
IMG_20200612_080920.jpg

Thông báo với cử tri  nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa VII. Báo cáo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện ghi nhận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VII.
IMG_20200612_082649.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ- Huyện ủy viên- Bí thư đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn,
gợi ý các vấn đề để cử tri tham gia ý kiến


 
 


Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 13-HĐND thị trấn khóa VI.
Tiếp xúc cử tri trước ký họp thứ 13-HĐND thị trấn khóa VI.
        Theo quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Kbang và Kế hoạch số 13/KH-HĐND ngày 21/5/2020 của thường trực HĐND thị trấn “V/v tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau khì họp thứ 13 HĐND thị trấn khóa VI”. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5 năm 2020, Ban thường trực UBMTTQ thị trấn Kbang phối hợp với ban lãnh đạo các TDP, làng và trưởng ban công tác mặt trận các TDP, làng  tổ chức tiếp xúc trước kỳ họp thứ 13 HĐND thị trấn khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở 09 đơn vị bầu cử, tại các buổi tổ chức tiếp xúc cử tri, cử chi đã được các vị đại biểu HĐND thị trấn Khóa VI thông báo kết quả hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND thị trấn khóaVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 
IMG_20200527_195520.jpg
 Đại biểu Nguyễn Đình Chung đại diện cho các vị đại biểu HĐND tại điểm TXCT số 3 thông báo kết quả hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13-HĐND thị trấn khóaVI, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020. 


ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19
        Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, chung sức, chung lòng, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 16/4/2020 UBMTTQ thị trấn Kbang đã tiếp nhận 76,537,000đ, từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ quỷ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Kbang, cụ thể:
1. Bà: Đinh Thị Lý- DNTN Lý Kình   12,000,000đ.
2. Ông: Ngô Văn Thành- DNTN Thành Hoa   2,000,000đ.
3. Hội từ thiện thị trấn Kbang  500,000đ
4. Ông Hoàng Văn Lan- DNTN Thảo Nguyên Xanh 10,000,000đ
5. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn 500,000đ
6. Hội Cựu giáo chức thị trấn 1,100,000đ
7. Hội Nông Dân Thị Trấn 500,000đ
8. Chi hội Cựu thanh niên xung phong 1,000,000đ
9. Cán bộ, công chức Công đoàn CQ thị trấn 3,790,000đ
10.Cán bộ nhân dân TDP 01: 2,450,000đ
11.Cán bộ nhân dân TDP 02: 2,000,000đ
12. Cán bộ nhân dân TDP 03: 1,200,000đ
13. Cán bộ nhân dân TDP 04: 3,150,000đ
14. Cán bộ nhân dân TDP 05: 4,180,000đ
15. Cán bộ nhân dân TDP 06: 6,690,000đ
16. Cán bộ nhân dân TDP 07: 2,950,000đ
17. Cán bộ nhân dân TDP 08: 2,870,000đ
18. Cán bộ nhân dân TDP 09: 5,047,000đ
19. Cán bộ nhân dân TDP 10: 3,000,000đ
20. Cán bộ nhân dân TDP 11: 1,800,000đ
21. Cán bộ nhân dân TDP 12: 2,420,000đ
22. Cán bộ nhân dân TDP 13: 3,400,000đ
23. Cán bộ nhân dân Làng Nak: 760,000đ
24. Cán bộ nhân dân Làng Hợp: 900,000đ
25. Cán bộ nhân dân Làng Chré: 310,000đ
26. Cán bộ nhân dân Làng Chiêng: 1,080,000đ
27. Cán bộ nhân dân Làng HTăng: 300,000đ
28. Cán bộ nhân dân làng Groi: 640,000đ
        Một số hình ảnh tiếp nhận quỷ phòng, chống dịch bênh Covid-19
received_291189705376378-(1).jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
từ Bà: Đinh Thị Lý- DNTN Lý Kình 
received_263563004705242.jpeg
Đ/c Đinh Nghếu- Phó chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ của cán bộ, nhân TDP 09
received_271330574057628.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ hội Nông dân thị trấn Kbang
received_281558069870149.jpeg

Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 12

received_566529844063704.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ hội LHPN thị trấn Kbang

received_272501517446394.jpeg 
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 06

received_247326393203948.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 10

received_183779122961723.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân Làng Groi
received_662444764302248.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 13
received_747187702487099.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán Hội cựu giáo chức thị trấn Kbang
received_1650053705142817.jpegreceived_2590761164584911.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 04
received_2337516909877974.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 07
received_3588830057811705.jpeg
Đ/c Nguyễn Thị Miền - Chủ tịch UBMTTQ thị trấn tiếp nhận quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 
từ cán bộ, nhân dân TDP 08
NT. Lê Như 
 


Lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19/5
Lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 19/5
       Chiều ngày 19/5/2020, tại hội trường UBND thị trấn Kbang, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5 năm 2020 cho 10 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thị trấn.


Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Kbang lần thứ IX
Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn Kbang lần thứ IX
      Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2020 tại hội trường UBND thị trấn Kbang Đảng bộ thị trấn Kbang khóa VIII nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Đại Hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Kbang lần thứ IX nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự có Đ/c: Võ Văn Phán- Huyện ủy viên-P. Bí thư-Chủ tịch UBND huyện Kbang; Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Phương- Huyện ủy viên- Chánh án tóa án huyện Kbang và đại diện các băng đảng huyện ủy, UBND huyện; Đ/c: Hoàng Long Vĩ-Huyện ủy viên-Bí thư Đẳng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn cùng các Đ/c trong thường trực Đảng ủy-HĐND thị trấn, Đ/c Nguyễn Văn Thủ-Chủ tịch UBND thị trấn cùng các đ/c trong thường trực UBND thị trấn, cán bộ, công chức, bán chuyên trách, người lao động thuộc cơ quan thị trấn và 130 đại biểu về dự. 
IMG_20200512_064757.jpg
Các đại biểu rữa tay sát khuẩn phòng chống dịch Covid -19 và nhận tài liệu.
IMG_20200511_134429.jpg
Toàn cảnh hội trường nhìn tứ trên xuống
 
IMG_20200512_074054.jpg
Đ/c Hoàng Long Vỹ-huyện ủy viên- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu khai mạc Đại hội
 
 


Hội nghị tổng kết công tác năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019
       Sáng Ngày 27/12/2019 Đảng uy-UBND thị trấn Kbang tổ chức hội nghị Đảng bộ lần thứ 68 mở rộng và tổng kết công tác năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020.Về dự có Đ/c  Nguyễn Thị Hồng Phương- HUV- Chánh án tòa án nhân dân huyện Kbang, Đ/c Hoàng Long Vỹ HUV- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND thị trấn Kbang, Đ/c Trần Đức Dũng P. Bí thư Đảng ủy thị trấn, Đ/c Nguyễn Văn Thủ- P.bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND thị trấn, Đ/c Lê Cao Sáng- P.Chủ tịch UBND thị trấn,  Đ/c Đinh Văn- P.Chủ tịch UBND thị trấn, cùng các đ/c Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể thị trấn, và đông đủ các TDP, làng.


 |<  < 1 2 3  >  >|