CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV đôn đốc đăng ký xây dựng tiêu chí ĐTVM

CV đôn đốc đăng ký xây dựng tiêu chí ĐTVM 

21/09/2023

21/9/2023

CV HƯỚNG DẪN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

CV HƯỚNG DẪN ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE

20/09/2023

20/9/2023

KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY HOÀNG NAM TẠI NGHĨA ĐỊA CÁC LÀNG VÀ NGHĨA ĐỊA TRUNG TÂM

KẾ HOẠCH TRỒNG CÂY HOÀNG NAM TẠI NGHĨA ĐỊA CÁC LÀNG VÀ NGHĨA ĐỊA TRUNG TÂM

20/09/2023

20/9/2023

CV Triển khai các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10" năm 2023

Triển khai các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 04/10" năm 2023

20/09/2023

20/9/2023

QĐ THÀNH LẬP TỔ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

QĐ THÀNH LẬP TỔ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

19/09/2023

19/9/2023

GM Về việc triển khai cập nhật Capi điều tra thông tin thu nhập Bình quân đầu người năm 2023

Về việc triển khai cập nhật Capi điều tra thông tin thu nhập Bình quân đầu người năm 2023 

18/09/2023

18/9/2023

CV triển khai Văn bản số 1232/UBND-NC ngày 12/9/2023 của UBND huyện về thu hồi VK, VLN, CCHT

triển khai Văn bản số 1232/UBND-NC ngày 12/9/2023 của UBND huyện về thu hồi VK, VLN, CCHT 

18/09/2023

18/9/2023

GM dự Phiên họp thành viên ủy ban nhân dân (mở rộng) 9 tháng năm 2023

GM dự Phiên họp thành viên ủy ban nhân dân (mở rộng) 9 tháng năm 2023 

18/09/2023

18/9/2023

GM dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị trấn với thanh niên trên địa bàn năm 2023

GM dự Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị trấn với thanh niên trên địa bàn năm 2023

18/09/2023

18/9/2023

CV Kiểm tra, xử lý tình trạng tự ý làm gờ vuốt nối lên, xuống vỉa hè.

Kiểm tra, xử lý tình trạng tự ý làm gờ vuốt nối lên, xuống vỉa hè.

18/09/2023

18/9/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|