CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV Phối hợp triển khai chương trình Viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2023

Phối hợp triển khai chương trình Viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn năm 2023 

23/03/2023

23/03/2023

CV phối hợp thực hiện nội dung1, tiểu dự án 2, dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia PTMN

phối hợp thực hiện nội dung1, tiểu dự án 2, dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia PTMN

22/03/2023

22/03/2023

KH phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị trấn Kbang năm 2023

Công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thị trấn Kbang năm 2023

20/03/2023

20/03/2023

Kế hoạch Công tác gia đình 2023 trên địa bàn thị trấn

Kế hoạch Công tác gia đình 2023 trên địa bàn thị trấn

17/03/2023

17/03/2023

QĐ Thành lập đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia La

Thành lập đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia La

15/03/2023

15/03/2023

QĐ Thành lập Ban chỉ đạo mô hình đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

Thành lập Ban chỉ đạo mô hình đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến 

14/03/2023

14/03/2023

Quyết định Thành lập Mô hình“Đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” tại thị trấn Kbang

Quyết định Thành lập Mô hình“Đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” tại thị trấn Kbang

14/03/2023

14/03/2023

QĐ Về việc cho nghỉ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách thị trấn

Về việc cho nghỉ công tác đối với người hoạt động không chuyên trách thị trấn

14/03/2023

14/03/2023

KH Triển khai xây dựng mô hình "đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến" tại thị trấn Kbang

Triển khai xây dựng mô hình "đội hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến" tại thị trấn Kbang 

13/03/2023

13/03/2023

CV nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn

 nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trên địa bàn 

11/03/2023

11/03/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|