CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV nâng cao cảnh giác phòng, chống Covid 19

nâng cao cảnh giác phòng, chống Covid 19 

06/07/2021

06/7/2021

QĐ Về việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà (QĐ 322-334)

Về việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà (QĐ 322-334) 

20/06/2021

20/6/2021

GM tham dự kỳ họp thứ nhất - HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

GM tham dự kỳ họp thứ nhất - HĐND thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

16/06/2021

16/6/2021

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà (319-321)

Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà (319-321) 

15/06/2021

15/6/2021

QĐ Cách ly y tế tại nhà (313-314)

Cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch Covid-19

10/06/2021

10/6/2021

Kế hoạch tăng cường phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em năm 2021

Kế hoạch tăng cường phòng, chống đuối nước và xâm hại trẻ em năm 2021

08/06/2021

08/6/2021

QĐ Cách ly y tế tại nhà (247-254)

Cách ly y tế tại nhà (247-254)

31/05/2021

31/5/2021

BC quý I năm 2021

BC quý I năm 2021

19/03/2021

19/3/2021

CV nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ

CV nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ

19/03/2021

19/3/2021

GM họp BCĐ giảm nghèo thị trấn năm 2021

GM họp BCĐ giảm nghèo thị trấn năm 2021

16/03/2021

16/03/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|