CHUYÊN MỤC

dsa

20/02/2020

2/20/2020

Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ đợt 3 ,năm 2017

Quyết định 1696/QĐ-BKHĐT ngày 22/11/2017

22/11/2017

22/11/2017

Default news teaser image
Luật đất đai 2018

Nội dung tải tại đây.doc

Default news teaser image
Luật Quảng Cáo

 Nội dung tải tại đây Luat-QC.doc

Default news teaser image
Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Nộ dung tải tại đây .pdf

Luật Quảng cáo
Luật Quảng cáo

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH1316/2012/QH13

Luật An toàn thực phẩm
Luật An toàn thực phẩm

Luật số 55/2010/QH12

6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019
6 Điểm mới của luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Một trong 07 Luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia 2019. Đây cũng là một trong những luật chứa những quy định tác động mạnh tới đông đảo người dân.

Default news teaser image
Luật Công Nghệ Thông Tin

Nội dung tải tại đây.doc