CHUYÊN MỤC

Khối hành chính, sự nghiệp huyện tổng kết phong trào thi đua năm 2020

(ngày đăng bài: 05/01/2021)
     Chiều ngày 05/01/2021, Khối thi đua các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 vàphát động phong trào thi đua năm 2021

Untitled.jpg
Trưởng Khối thi đua các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện chủ trì hội nghị

     Khối thi đua các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện có 17 đơn vị bao gồm 11 cơ quan chuyên môn (trừ Phòng GĐ&ĐT) và 6 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện. Đây là các cơ quan, đơn vị tham mưu trực tiếp cho UBND huyện trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và phục vụ dịch vụ công. Với chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, năm 2020, phong trào thi đua được các đơn vị trong khối thực hiện đầy đủ các nội dung, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Việc chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn của các thành viên trong Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Những kết quả trong phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị huyện đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện năm 2020. Tại Hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã bỏ phiếu và thống nhất suy tôn Văn phòng HĐND&UBND huyện là đơn vị dẫn đầu Khối để đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng cơ thi đua; Phòng Nội vụ đứng Nhì và Phòng Văn hóa-Thông tin là cơ quan đứng thứ Ba Khối thi đua năm 2020, đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

     Phát động phong trào thi đua năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, lựa chọn các nhân tố tiêu biểu để đề nghị khen thưởng kịp thời; duy trì thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của người đứng đầu đơn vị; đồng thời tăng cường sự phối hợp trong công tác, phát động các phong trào thi đua để huy động sức mạnh của tập thể, cá nhân giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao của mỗi cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021. Hội nghị đã thống nhất suy tôn Phòng Nông nghiệp &PTNT làm Trưởng khối thi đua, Phòng Lao động-TB&XH làm Phó khối thi đua năm 2021.
 
Nguyễn Văn Trung, Phòng Nội vụ

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai