CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 28/TB-UBND

Về việc Kết luận của đồng chí chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2018

09/01/2018

9/1/2018

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

08/06/2016

8/6/2016

Công văn 514/UBND-VP

Về việc Đăng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cây dược liệu với công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế trường sinh.

08/05/2018

8/5/2018

Kế hoạch 1252/KH-UBND

V/v điều động công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (năm 2018-2019)

08/10/2018

8/10/2018

Báo cáo 137/BC-UBND

Về việc Tình hình thực hiện Kế hoạch PTKT-XH, Đảm bảo QP-AN 6tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

06/06/2018

6/6/2018

Báo cáo 78/BC-UBND

Tổng kết Chiến lược dân số và Sức khoẻ sinh sản huyện Kbang giai đoạn 2011-2020

06/04/2018

6/4/2018

Công văn 19/UBND-VP

Về việc Đăng ký thi đua năm 2018

06/03/2018

6/3/2018

Thông báo 111/TB-UBND

Về việc Nội dung kết luận của d/c chủ tihcj UBND huyện tại hội nghị TV UBND huyện mở rộng tháng 6/2018

05/07/2018

5/7/2018

Thông báo số 72/TB-UBND

Về việc Nội dung kết luận của đồng chí PHạm Xuân trường-PCT UBND huyện tại hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện QĐ số 49/2015/QĐ-TTg của TTCP

05/04/2018

5/4/2018

Báo cáo 300/BC-UBND

Về việc Tình hình thực hiện kế hoạch PTKT-XH đảm bảo QP an ninh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

05/11/2018

5/11/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông