CHUYÊN MỤC

KHÔNG KHÍ NGÀY HỘI BẦU CỬ XÃ TƠ TUNG

(ngày đăng bài: 23/05/2021)
        Sáng chủ nhật ngày 23 tháng 5 năm 2021 cùng với tất cả cử tri cả nước, hơn 3.626 cử tri xã Tơ Tung đã tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó: 3.616 cử tri bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

       Từ sáng sớm tại 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã tiến hành tổ chức bầu cử  trong không khí phấn khởi, trang nghiêm, an toàn, đảm bảo đúng quy định.
       Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong bầu cử, tại các khu vực, điểm bầu cử trên địa bàn xã đều được triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch trong bầu cử.
        Trong ngày bầu cử 23/5 tất cả cán bộ tham gia tại các tổ bầu cử và cử tri tham gia vào tất cả các hoạt động bầu cử đều phải thực hiện nghiêm túc thông điệp 5 k của bộ y tế (Khai báo y tế, khẩu trang, khủ khuẩn, khoảng cách, không tụ tập).
       Tính đến 12h 30 phút cùng ngày, tất cả các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã có 100% cử tri thực hiện xong việc bỏ phiếu. Đến 19 h cùng ngày cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp./.
IMG_20210621_100603-(1).jpgIMG_20210621_100328-(1).jpgIMG_20210621_092759-(1).jpgIMG_20210618_151904-(1).jpg
(Ảnh trước bầu cử  Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
 
IMG_20210621_094228.jpgIMG_20210621_093751-(1).jpgIMG_20210621_092230.jpgIMG_20210621_092927.jpgIMG_20210621_092227.jpgIMG_20210621_093302-(1).jpgIMG_20210621_093341-(1).jpgIMG_20210621_094345.jpgIMG_20210621_093028-(1).jpg
     (Ảnh cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026)
 
                                                                                                                                 Nông Thị Hảo - BTV