CHUYÊN MỤC

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Lĩnh vực Dân tộc
 
Tổng cộng có: 6 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
UBND cấp huyện
 Phòng Dân tộc cấp huyện.
Dân tộc
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc th
UBND cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện, Phòng Dân tộc cấp huyện.
Dân tộc
Phê duyệt đối tượng vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015
UBND cấp huyện
          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấphuyện.
          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấphuyện, các phòng ban cấp huyện liên quan và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.
Dân tộc
Xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc miền núi giai đoạn 2012 - 2015
UBND cấp huyện
Phòng Dân tộc
Dân tộc
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND cấp huyện Dân tộc
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND cấp huyện Dân tộc
|<<1>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông