CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 16/QĐ - UBND


Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 xã Tơ Tung

13/04/2022

13/04/2022

GM số 10/GM-UBND

Dự hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II

08/04/2022

08/04/2022

KH SỐ 02/KH-BCĐ

Thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

31/03/2022

31/03/2022

BC Số 46/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 3 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022

25/03/2022

25/03/2022

KH SỐ 03/KH-BTC

Tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện phục vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tơ Tung năm 2022

25/03/2022

25/03/2022

QĐ SỐ 14/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban tổ chức, Tôt bảo đảm thực hiện nhiệm vụ diễn tập, khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tơ Tung năm 2022

25/03/2022

25/03/2022

KH SỐ 42/KH-UBND

Thực hiện nhiệm vụ Diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Tơ Tung năm 2022

25/03/2022

25/03/2022

GM số 07/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 03 năm 2022

24/03/2022

24/03/2022

KH SỐ 41/KH-UBND

Giảm thiểu nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã

24/03/2022

24/03/2022

CV SỐ 17/UBND-KT

Về việc tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn xã Tơ Tung

22/03/2022

22/03/2022


|<<...31 32 33 34 35 36 37 38 39 40...>>|