No Slider camera item document in target location!

CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo số 01/TB-THCSDTNT

Thông báo số 01/TB-THCSDTNT ngày 22/6/2023 của Trường THCS DTNT huyện Kbang về việc tuyển sinh năm học 2023-2024

22/06/2023

22/6/2023

Kế hoạch số 26/KH-GDĐT

Kế hoạch số 26/KH-GDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kbang về việc Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024

20/06/2023

20/6/2023

Kế hoạch số 48/KH-UBND

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 9/6/2023 của UBND xã Kông Bơ La về việc tổ chức chiến dịch truyền thông, diệt lăng quăng/ bọ gậy phòng chống dịch sốt xuất huyết tại xã Kông Bơ La
 

09/06/2023

9/6/2023

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 04/11/2022

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND xã Kông Bơ La về việc "Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022"

04/11/2022

04/11/2022

Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 07/10/2022

Kế hoạch 02/KH-BCĐ ngày 10/07/2022 của BCĐ PT “TDĐKXDĐSVH” về việc “Kiểm tra đánh giá việc thực hiện đăng ký danh hiệu Làng văn hóa năm 2022”

07/10/2022

07/10/2022

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 26/08/2022

Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 26/08/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực thẩm xã Kông Bơ La  về viêck "Triển khai, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã dịp Tết trung thu năm 2022"

26/08/2022

26/08/2022

Kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 03/06/2022

Kế hoạch số 01/KH-HĐNVQS ngày 03/06/2022 của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Kông Bơ La về việc "Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022"

03/06/2022

03/06/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|