CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021

20/08/2021

20/8/2021

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

Quyết định 07/2021/QĐ-UBND ngày 15/6/2021

15/06/2021

15/6/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và ĐT

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021

31/05/2021

31/5/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư Pháp

Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021

31/05/2021

31/5/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021

31/05/2021

31/5/2021

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai