CHUYÊN MỤC

Giao kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới nă...
Giao kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện
UBND huyện KBang ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về việc giao kế hoạch thựchiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện

Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Kbang giai đoạn 2021-2025
Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Kbang giai đoạn 2021-2025
     Ngày 28/10/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Kbang ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Kbang giai đoạn 2021-2025.


Default news teaser image
Công nhận xã Kông Bờ La, huyện Kbang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v công nhận lxã Kông Bờ La, huyện KBang đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2020

Default news teaser image
Công nhận xã Tơ Tung, huyện KBang đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v công nhận xã Tơ Tung, huyện KBang đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2020

Default news teaser image
Công nhận xã Sơ Pai, huyện Kbang đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 V/v công nhận Sơ Pai, huyện KBang đạt chuẩn Xã nông thôn mới năm 2020

Default news teaser image
Công nhận làng Kon Lốc 2 - xã Đak Rong đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 V/v công nhận làng Kon Lốc - xã Đak Rong đạt chuẩn làng nông thôn mới

Default news teaser image
Công nhận làng Tăng (Làng Klếch) - xã Krong đạt chuẩn làng nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 V/v công nhận làng Tăng - xã Krong đạt chuẩn làng nông thôn mới


Default news teaser image
Công nhận làng Lợk - xã Nghĩa An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 V/v công nhận làng Lợt - xã Nghĩa An đạt chuẩn làng nông thôn mới

Default news teaser image
Công nhận làng Tơ Mật (Thôn 1) - xã Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
UBND huyện Kbang ban hành Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 V/v công nhận làng Tờ Mật (Thôn 1) - xã Đông đạt chuẩn làng nông thôn mới

Lực lượng quân đội chung sức với huyện xây dựng nông thôn mới
Lực lượng quân đội chung sức với huyện xây dựng nông thôn mới
     Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công địa bàn xã cho các đơn vị quân đội đảm nhận tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020; theo đó, huyện Kbang có 5 đơn vị quân đội được tỉnh phân công hỗ trợ huyện trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai nhiệm vụ năm 2020, các đơn vị quân đội phụ trách địa bàn huyện tiếp tục phân công lực lượng xuống cơ sở giúp huyện xây dựng nông thôn mới. Trong đợt 1, năm 2020 có 201 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 đơn vị gồm: Sư đoàn bộ binh 2- Quân khu 5; Lữ đoàn 368- Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia giúp đỡ 4 xã là Đak Rong, Kon Pne, Đak Smar và Krong. 


 |<  < 1 2  >  >| 

Đăng ký nhận tin: