CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 do phát sinh một số nhiệm vụ năm 2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND ngày 20/4/2022

20/04/2022

20/4/2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của hyện Kbang

Quyết định 67/QĐ-UBND ngày 14/01/2022

14/01/2022

14/01/2022

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

14/08/2020

14/8/2020

Giao vốn sự nghiệp duy tu, bảo dưỡng chương trình NTM năm 2020

Quyết định 49/QĐ-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Điều chỉnh vón Xây dựng cơ bản tập trung năm 2020

Quyết định số 50/QD-UBND ngày 3/6/2020

03/06/2020

3/6/2020

Giao vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 03/4/2020

03/04/2020

3/4/2020

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện KBang

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 8/01/2020

08/01/2020

8/1/2020

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

Giao dự toán sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2019

Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 25/12/2019

25/12/2019

25/12/2018

Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2019

Nghị quyết 147/NQ-HĐND ngày 24/12/2019

24/12/2019

24/12/2019

Giao vốn đầu tư năm 2020 nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Quyết định 143/QĐ-UBND ngày 18/12/2019

18/12/2019

18/12/2019


|<<1 2 3 4>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai