CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công bố công khai số liệu điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 20/3/2023

20/03/2023

20/3/2023

Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022

Báo cáo 39/BC-UBND ngày 20/2/2023

20/02/2023

20/2/2023

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện kbang

Quyết định 64/QĐ-UBND ngày 17/1/2023

17/01/2023

17/1/2023

Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí hoạt động của ban an toàn giao thông năm 2023

Quyết định 15/QĐ-UBND ngày 6/1/2023

06/01/2023

6/1/2023

Giao dự toán thu-Chi ngân sách năm 2023 cho các xã, thị trấn

Quyết định 2809/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2023 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 2812/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi Sự nghiệp đmả bảo xã hội năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 2813/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 2814/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022

Giao dự toán chi kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 2815/QĐ-UBND ngày 22/12/2022

22/12/2022

22/12/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai