CHUYÊN MỤC

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận...
Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện.
     Thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND huyện “Về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cho UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thực hiện”.


Những điểm mới quan trọng trong Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
Những điểm mới quan trọng trong Luật Thanh tra số 11/2022/QH15
     Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 (gọi tắt là Luật Thanh tra năm 2022) được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. So với Luật Thanh tra năm 2010 (có hiệu lực đến ngày 30/6/2023), Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới quan trọng sau đây:


NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
PHẦN 6:
 03 điểm mới về vấn đề nghỉ hưu của người lao động


NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
PHẦN 5:
10 điểm mới trong giải quyết tranh chấp lao động
 


Default news teaser image
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CÓ HIỆU LỰC TỪ 1-7-2021 NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN BIẾT
     Bảo hiểm y tế (BHYT) là một chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội của nước ta. Thực tiễn thực hiện chính sách BHYT thời gian qua cho thấy, nhờ tham gia BHYT, nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB), nhờ đó, nhiều gia đình đã không bị tái nghèo do không phải chi trả các khoản chi phí “khổng lồ” của việc KCB cho người thân. Không chỉ là giá trị vật chất, chính sách BHYT còn là điểm tựa tinh thần giúp nhiều người có động lực, niềm tin để chiến thắng bệnh tật, hòa nhập lại với cuộc sống.


Default news teaser image
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
PHẦN 3: 12 quy định mới về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

Default news teaser image
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021
PHẦN 4: 03 điểm mới về thử việc và 08 điểm mới về kỷ luật lao động

Vứt chai nhựa, túi ni lông xuống sông hồ bị phạt tới 2 triệu đồng
Vứt chai nhựa, túi ni lông xuống sông hồ bị phạt tới 2 triệu đồng
     Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Trong đó, bổ sung quy định xử phạt hành vi vứt chai nhựa, túi ni lông xuống sông hồ.


Default news teaser image
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021 - PHẦN 1-
    Sau gần 20 năm thực hiện, Bộ luật Lao động cũ năm 1994 đã không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội nói chung và sự phát triển của quan hệ lao động nói riêng nên đến ngày 18/06/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Bộ luật Lao động cũ số 10/2012/QH13, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013 (Sau đây gọi là Bộ luật Lao động cũ năm 2012).


Default news teaser image
NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/01/2021 (PHẦN 2)
10 quy định mới về lương, thưởng
 
     Lương thưởng luôn là vấn đề nhức nhối, tạo nên nhiều bất hòa trong mối quan hệ giữa người đi làm và doanh nghiệp. Và để đảm bảo sự công bằng, bảo vệ quyền lợi thích đáng cho người lao động, Bộ Luật Lao Động 2019 đã có 10 điểm đổi mới, quy định cụ thể hơn về mức lương, thưởng mà người lao động có quyền được hưởng.  Cụ thể như sau:


 |<  < 1 2  >  >| 

Đăng ký nhận tin: