CHUYÊN MỤC

Thông báo: Thông báo xếp loại trưởng phòng Dân tộc

Số hiệu: 05/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: UBND huyện Kbang Người ký: Võ Văn Phán
Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: 08/01/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Đăng ký nhận tin: