CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Giao dự toán chi Sự nghiệp kinh tế năm 2019 cho Trạm quản lý thuỷ nông

Quyết định 167/QĐ-UBND ngày 27/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

Giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019

Quyết định 1073/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019

Quyết định 1040/QĐ_UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019

Quyết định 1039/QĐ-UBND ngày 26/12/2018

26/12/2018

26/12/2018

Giao dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2019 cho các xã, thị trấn

Quyết định 152/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Đảm bảo xã hội năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn

Quyết định 142/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán sự nghiệp Giáo dục và ĐT năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 145/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán thu - chi học phí năm 2019 cho các đơn vị trường học

Quyết định 146/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán kinh phí Quốc phòng - An ninh năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chỉ Sự nghiệp Môi trường năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị

Quyết định 148/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi khác ngân sách năm 2019

Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Giao dự toán chi Quản lý hành chính năm 2019 cho các cơ quan đơn vị

Quyết định 150/QĐ-UBND ngày 25/12/2018

25/12/2018

25/12/2018

Triển khai thực hiện Thông tư 100/2018/TT-BTC ngày 1/11/2018 của Bộ tài chính

Công văn 1556/UBND-KT ngày 3/12/2018

03/12/2018

3/12/2018


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai